Stakeholders

Werken aan goede zorg; daar hoort paramedie in de eerstelijn bij!

In het kader van het Integraal Zorgakkoord, het IZA akkoord, heeft de regio zich ten doel gesteld om de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Om dit te bereiken worden afspraken gemaakt tussen o.a gemeentes, zorginstellingen, huisartsen. paramedische beroepen, sportbedrijven, GGD en zorgverzekeraars.

De paramedie weet zich nu ook goed vertegenwoordigd en kan mee praten en mee beslissen over de inrichting van de zorg in onze eigen gemeentes. 

Heeft u een onderwerp of thema welke vraagt om participatie van de paramedische beroepen, dan kunt u contact met ons opnemen. We zijn graag bereid om samen te werken aan de juiste zorg op de juiste plek in de regio.

Ben je enthousiast over onze samenwerking en wil je graag lid te worden?

Wij zijn bereikbaar op 06-53495505 of email ons secretaris@pazeo.nl