Contact

PAZeo kent een breed bestuur bestaande uit een vertegenwoordiger uit iedere beroepsgroep en iedere gemeente. 

Voorzitter: Hans Nijhoff, voorzitter@pazeo.nl

Secretaris: Angelique Noordhuis, secretaris@pazeo.nl

Penningmeester: Marike Robbers, penningmeester@pazeo.nl