Ergotherapie

Een ergotherapeut helpt om de zelfstandigheid te vergroten.

Ergotherapie maakt het (opnieuw) mogelijk om dagelijkse activiteiten uit te voeren of aan deel te nemen. Wanneer er beperkingen worden ervaren in de dagelijkse activiteiten, kan ergotherapie nodig zijn.

Een ergotherapeut gaat met de cliënt in gesprek en kijkt samen naar wat er nog wel mogelijk is en hoe men de zelfredzaamheid kan vergroten. Onder het dagelijks handelen vallen vele activiteiten, zoals: zelfzorg, werk, hobby’s, school, huishouden en sport. Om de zelfstandigheid terug te krijgen wordt er getraind en geadviseerd over de betreffende activiteit.

Een behandeling kan onder andere bestaan uit:

Onze doelstellingen

Doelgroepen

Onze missie en visie
De bij het Ergotherapie Netwerk aangesloten leden zetten zich in voor goede multidisicplinaire samenwerking en afstemming, zodat de inwoners van Apeldoorn, Zutphen en omgeving de juiste zorg krijgen die zij nodig hebben. Daarnaast zoeken wij binnen dit netwerk elkaars expertises op en verwijzen de cliënt naar de juiste ergotherapeut wanneer dit nodig is. Wij komen halfjaarlijks bij elkaar om op de hoogte te zijn van de veranderen en ons in te zetten voor onze doelstellingen.

Adviseren en trainen mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van dagelijkse activiteiten

Kernwaarden PAZeo

Samenwerking & verbinding

Innovatie & anticiperen op ontwikkelingen

Kwaliteit

Positionering

Samenwerking brengt kracht voort;
Waarom de zaken ingewikkeld maken als ze gezamenlijk kunnen worden aangepakt?

Wil je meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 06-53495505 of mail ons op secretaris@PAZeo.nl