Podotherapie

Met welke klachten kunt u bij een PAZeo podotherapeut terecht?

Podotherapie kan helpen bij het verminderen van pijn, het verbeteren van de mobiliteit en het voorkomen van verdere complicaties die voortvloeien uit voet-gerelateerde afwijkingen. Pijn of vermoeidheid in de voeten of benen is reden om naar de podotherapeut te gaan. Maar ook voor ingegroeide teennagels of huidproblematiek kunt u bij de podotherapeut terecht.

Podotherapie, een (para)medisch vakgebied, richt zich voornamelijk op het behandelen van lichamelijke klachten in de lager gelegen delen van het lichaam, waarbij problemen in de voeten frequent voorkomen, maar ook klachten in de knieën, heupen of lage rug worden aangepakt. De oorzaak van deze klachten wordt grondig onderzocht vanuit een blik dat naar de gehele houding en looppatroon kijkt, waarbij zelfs problemen in de knieën of heupen kunnen worden toegeschreven aan een afwijkende statiek en dynamiek van de voeten. Een benadering wordt gehanteerd, waarbij verbanden worden gelegd tussen de functie van verschillende delen van het onderlichaam. De expertise omvat diverse technieken, variërend van het vervaardigen van steunzolen en ortheses tot het verstrekken van advies over schoeisel, het toepassen van mobilisatietechnieken en het behandelen van huid- en nagelaandoeningen van de voeten.

Podotherapie binnen PAZeo

De podotherapeuten die zijn aangesloten bij PAZeo zijn allemaal geregistreerd bij de beroepsvereniging (NVvP) en zijn kwaliteitsgeregistreerd in het KP (Kwaliteitsregister Paramedici). Binnen onze praktijken zijn er professionals met specifieke aanvullende expertise, zoals diabetes-, sport- en kinderpodotherapie. Voor elk van onze praktijken is er een actueel overzicht beschikbaar waarop te zien is op welke locaties deze specialisaties beschikbaar zijn.

Podotherapie is vrij toegankelijk

De podotherapeut is vrij toegankelijk voor patiënten. We streven naar een preventieve oplossing en proberen complicaties te voorkomen en tevens te zorgen dat de patiënt de juiste zorg krijgt, die past bij zijn of haar specifieke situatie. Daarom kan het zijn dat we alsnog vragen om een verwijzing, met name vanwege eventuele comorbiditeiten. We hechten veel waarde aan het bieden van passende zorg en streven ernaar om de gezondheid en mobiliteit van onze patiënten te verbeteren en te behouden.

De PAZeo podotherapeut past veel verschillende technieken toe om klachten aan heupen, benen, knieën en voeten te behandelen.

Kernwaarden PAZeo

Samenwerking & verbinding

Innovatie & anticiperen op ontwikkelingen

Kwaliteit

Positionering

Samenwerking brengt kracht voort;
Waarom de zaken ingewikkeld maken als ze gezamenlijk kunnen worden aangepakt?

Wil je meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 06-53495505 of mail ons op secretaris@PAZeo.nl