Oefentherapie

Voor het aanleren van een gezonde houding en soepel bewegen.

Oefentherapie is een actieve therapie waarbij mensen bewust worden gemaakt hoe ze met zich zelf omgaan in het dagelijks leven en wat dit voor de klachten, het lijf en hen als persoon betekent. Het is een holistische benadering.

Door educatie en door zelf doen, ervaren en voelen, krijgt men meer inzicht in de factoren die de klachten veroorzaken dan wel in stand houden. Ook wordt men zich bewust van de rol die ze hier zelf in spelen, leert men hoe ze hiermee het beste om kunnen gaan en worden ze als het ware hun eigen therapeut.

Naast voorwaarde scheppende activiteiten als een oefenprogramma en tips en adviezen, worden mensen gecoacht om het geleerde in het dagelijks leven en werk te integreren.

Dit is een gedragsveranderingsproces van open staan, begrijpen, willen, kunnen en doen en dit neemt een langere tijd in beslag. Om die reden worden de behandelingen dan ook over een langere tijd uitgesmeerd.

De oefentherapeut is direct toegankelijk en richt zich naast curatieve zorg ook op preventieve zorg zoals valpreventie en de GLI (gecombineerde leefstijl interventie).

SVOA: Samenwerkingsverband van Oefentherapeuten regio Apeldoorn

Bij dit samenwerkingsverband SVOA zijn de oefentherapeuten met diverse specialisaties aangesloten, zoals slaapoefentherapeuten, psychosomatische oefentherapeuten, oefentherapeuten gespecialiseerd in chronische pijn, bekkenoefentherapeuten en oefentherapeuten gespecialiseerd in valpreventie.

Een voorwaarde om aangesloten te zijn bij SVOA is dat de oefentherapeut geregistreerd staat in Kwaliteitsregister Paramedici.

Actuele onderwerpen

SVOA Oefentherapeuten zijn direct toegankelijk en geven een actieve therapie vanuit een holistische visie.

Kernwaarden FAZeo

Samenwerking & verbinding

Innovatie & anticiperen op ontwikkelingen

Kwaliteit

Positionering

Samenwerking brengt kracht voort;
Waarom de zaken ingewikkeld maken als ze gezamenlijk kunnen worden aangepakt?

Wil je meer weten over Oefentherapie bij PAZeo?

Neem dan contact op via info@oefentherapie-regioapeldoorn.nl