Dietethiek

De diëtist is dé HBO-opgeleide specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot (preventie van) ziekte en gezondheid.

De diëtist is de (zorg-)professional die het meest succes heeft als het gaat om het begeleiden van voedingsvraagstukken. Zowel preventief, curatief als palliatief, de diëtist kan met haar kennis en ervaring op het gebied van voeding, gedrag en leefstijl het verschil maken. Het uitgangspunt is een optimale voedingstoestand die per mens en per situatie anders kan zijn.

De zorg die de diëtist levert is fundamenteel. De diëtist is ondersteunend aan veel verschillende soorten zorg. Het handelen van de diëtist is afgestemd op de unieke situatie van de cliënt/patiënt, consument of organisatie. Het primaire doel is het voorkomen, opheffen, verminderen en/of compenseren van met voeding samenhangende of door voeding beïnvloedbare stoornissen, beperkingen en participatieproblemen. De diëtist speelt in op de (veranderende zorg-) vraag en biedt ondersteuning bij zelfmanagement. De inzet is gericht op maatschappelijke participatie, arbeidsproductiviteit en zelfredzaamheid van patiënten en consumenten.

DISA, samenwerkingsverband diëtisten Apeldoorn

Diëtisten in de regio Apeldoorn nemen deel aan het samenwerkingsverband DISA (Diëtisten Samenwerking Apeldoorn). DISA vormt een gezamenlijk aanspreekpunt met betrekking tot voedingsvoorlichting en dieetadvisering (inclusief begeleiding bij de implementatie van deze adviezen) van zowel het integrale als het reguliere aanbod in de regio.

 Alle diëtisten zijn geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) en zijn lid van één van de twee beroepsverenigingen: Nederlands Vereniging van Diëtisten (NVD) of de Diëtisten Coöperatie Nederland (DCN).

De diëtist: specialist op het gebied van voeding

Kernwaarden PAZeo

Samenwerking & verbinding

Innovatie & anticiperen op ontwikkelingen

Kwaliteit

Positionering

Samenwerking brengt kracht voort;
Waarom de zaken ingewikkeld maken als ze gezamenlijk kunnen worden aangepakt?

Wil je meer weten over hoe wij u kunnen helpen?

Neem dan contact op via telefoonnummer 06-53495505 of mail naar secretaris@pazeo.nl.