Fysiotherapie

De fysiotherapeut: Expert in houding en beweging.

De fysiotherapeut is specialist in het behandelen en begeleiden van klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Doel is om mensen optimaal te kunnen laten bewegen. 

Dankzij therapie functioneert men weer thuis, op school, tijdens het sporten of op het werk. Ook zijn mensen langer in staat om zelfstandig thuis te wonen. 

Behandelmethodieken zijn erop gericht om lichamelijke klachten te verhelpen, te verminderen of te voorkomen. 

De fysiotherapeut is direct toegankelijk wat inhoudt dat mensen zonder verwijzing terecht kunnen. Bij sommige aandoeningen die langdurig of chronisch van aard zijn is het echter wel van belang dat huisarts of specialist verwijst. Hiervoor zijn regels opgesteld door de zorgverzekeraar. 

Op het gebied van preventie is de fysiotherapeut eveneens actief. Het beroep is betrokken bij de uitvoering van  GLI programma’s (Gecombineerde Leefstijl Interventie) en we zijn stakeholder voor de thema-aanpak Valpreventie. 

FAZeo, een slagvaardige coöperatie voor samenwerking in de eerstelijn.

Fysiotherapie-praktijken uit de regio Apeldoorn en Zutphen hebben zich verenigd in de coöperatie FAZeo.

FAZeo-praktijken hebben diverse specialisaties en expertises. In onderling overleg bepalen we wie zich bezighoudt met specifieke thema’s in de eigen omgeving, zodat het dienstenaanbod goed over de regio wordt verdeeld. Daarnaast vindt kennisuitwisseling plaats door middel van lezingen en scholing.

Alle therapeuten van de aangesloten praktijken zijn geregistreerd in een kwaliteitsregister binnen de fysiotherapie. Ze hebben de keus tussen de kwaliteitsregisters van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie) of het SKF (Stichting Keurmerk Fysiotherapie).

Actuele onderwerpen

De expert in houding en beweging

Specialisaties:

Manuele therapie

Sportfysiotherapie

Bekkenfysiotherapie

Psychosomatische fysiotherapie

Orofaciale fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Oncologie fysiotherapie

Bedrijfsfysiotherapeut

Revalidatiefysiotherapeut

Hart-Vaat-Longen fysiotherapeut

Kernwaarden FAZeo

Samenwerking & verbinding

Innovatie & anticiperen op ontwikkelingen

Kwaliteit

Positionering

Samenwerking brengt kracht voort;
Waarom de zaken ingewikkeld maken als ze gezamenlijk kunnen worden aangepakt?

Wil je meer weten over FAZeo?

Neem dan contact op via mail: secretaris@fazeo.nl of 06-53495505

Secretaris: Angelique Noordhuis.