Roerig jaar voor de fysiotherapie

Het afgelopen jaar is tumultueus geweest voor de fysiotherapie, vooral wanneer we terugkijken op de laatste Algemene Ledenvergadering in november. We moeten erkennen dat er binnen onze beroepsgroep diverse en begrijpelijke standpunten bestaan. Vereniging is een actief proces!

Hoewel we verschillende opvattingen hebben, zijn we verenigd in het standpunt dat fysiotherapie een prachtig vak is, dat jaarlijks meer dan 4 miljoen patiënten helpt om optimaal te bewegen. We streven er allemaal naar om dit vak te bevorderen, te ontwikkelen en te koesteren. Het goede nieuws is dat zowel de samenleving als de overheid dat ook willen.

We streven allemaal naar een eerlijk tarief, verminderde regeldruk, levering van kwalitatieve zorg, geen inmenging van verzekeraars in de zorginhoud, behoud van jonge professionals in het vak, betere aansluiting van opleidingen op de praktijk, goede samenwerking met andere zorgverleners, meer tijd voor patiënten, enzovoort. Er is dus veel dat ons bindt. De verdeeldheid ontstaat vaak door de manier waarop we deze wensen willen realiseren.

Fysiotherapie raakt ons allen diep, inclusief het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF), dat zich volledig richt op het belang van de fysiotherapie. We erkennen dat een dialoog met álle leden essentieel is en dat dit aspect de afgelopen jaren mogelijk te weinig aandacht heeft gekregen. We zijn vastbesloten om deze dialoog met alle leden te voeren, vooral met de duizenden leden die zich momenteel niet in de discussies mengen.

Dit gaan we in gang zetten en we kijken ernaar uit. Laten we tijdens de komende feestdagen allemaal nadenken over hoe we deze dialoog het beste kunnen voeren en hoe we als individu kunnen bijdragen aan wat ons verbindt.