"Samenwerking tussen zorgprofessionals in de paramedie"

Paramedie uit regio Apeldoorn en Zutphen slaan de handen ineen!

Samenwerking tussen alle zorgprofessionals in de regio krijgt steeds meer nadruk waarbij het cruciaal is dat alle betrokken partijen actief deelnemen. Met de oprichting van PAZeo, de coöperatie van 7 beroepsgroepen uit de eerstelijns paramedie, is een volwaardige en inhoudelijk deskundige gesprekspartner ontstaan.

Aangesloten beroepen:

  • Fysiotherapie
  • Oefentherapie
  • Diethetiek
  • Podotherapie
  • Huidtherapie
  • Logopedie
  • Ergotherapie

Paramedie Apeldoorn Zutphen en omgeving zet zich in voor een duurzaam gezonde regio.

Samen met partners zetten zij zich in voor de volgende kerndoelen: 

Proactieve Samenwerking in Zorgafspraken

PAZeo neemt een leidende rol in het vormgeven van samenwerkingsafspraken over ketenaanpakken, zorgpaden, zorgplannen en budgetten. Hierdoor wordt de optimale zorg op de juiste plek voor de cliënt gerealiseerd.

Efficiënte Communicatie met Stakeholders

Onze kracht ligt in intercollegiale samenwerking en laagdrempelige communicatielijnen met stakeholders. Dit omvat een optimale digitale gegevensuitwisseling met volledige waarborging van privacy en veiligheid.

Stimulering van Preventieve Gezondheidsprogramma's

Als aanjager van preventieve programma's in de regio dragen we actief bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Promotie van Kennis en Expertise

De expertise van onze leden is bekend in het paramedisch platform, bij stakeholders en cliënten. We streven naar transparante verspreiding van kennis.

Gelijkwaardige Stakeholder-Relaties

We positioneren onszelf als gelijkwaardige gesprekspartner voor stakeholders op het gebied van ketenaanpak, netwerkzorg, preventie, zorgplannen en financiering. Onze deelname aan bestuurlijke overleggen vertegenwoordigt de gehele paramedische sector.

Onze missie

Paramedie Apeldoorn Zutphen en omgeving (PAZeo) zet zich, in nauwe samenwerking met partners, in voor een duurzaam gezonde regio.

De kerndoelen van deze inspanningen zijn:

PAZeo neemt een leidende rol in het vormgeven van samenwerkingsafspraken over ketenaanpakken, zorgpaden, zorgplannen en budgetten. Hierdoor wordt de optimale zorg op de juiste plek voor de cliënt gerealiseerd.
Onze kracht ligt in intercollegiale samenwerking en laagdrempelige communicatielijnen met stakeholders. Dit omvat een optimale digitale gegevensuitwisseling met volledige waarborging van privacy en veiligheid.
Als aanjager van preventieve programma’s in de regio dragen we actief bij aan het voorkomen van gezondheidsproblemen.
De expertise van onze leden is bekend in het paramedisch platform, bij stakeholders en cliënten. We streven naar transparante verspreiding van kennis.
We positioneren onszelf als gelijkwaardige gesprekspartner voor stakeholders op het gebied van ketenaanpak, netwerkzorg, preventie, zorgplannen en financiering. Onze deelname aan bestuurlijke overleggen vertegenwoordigt de gehele paramedische sector.

Heb je interesse en wil je graag lid worden?
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Laatste nieuws

Lorem Ipsum is simply dummy text of

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It

Lees verder »

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It

Lees verder »

Roerig jaar voor de fysiotherapie

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It

Lees verder »

Postadres

Beatrijsgaarde 1, 7329 BK Apeldoorn

Email

secretaris@PAZeo.nl